Biển hoàng hôn đẹp biết bao..

[post_ad]
Xa xa ngoài khơi thuyền đang về bến.
Xa xa ngoài khơi, thuyền đang về bến.

Biển trời lặng lẽ.
Biển trời lặng lẽ.

Cầu vòng lấp ló sau mây một chiều nắng gắt.
Cầu vòng lấp ló sau mây một chiều nắng gắt.

Mây trôi lững lờ.
Mây trôi lững lờ.

Ngày sắp tàn.
Ngày sắp tàn.

Tạm biệt nhé ông mặt trời.
"Tạm biệt nhé ông mặt trời".

Chút nắng còn vương.
Chút nắng còn vương.
                      Dải mây hồng huyền ảo.

Lên đèn cho đêm bình yên.
Lên đèn cho đêm bình yên.

0 Response to "Biển hoàng hôn đẹp biết bao.."

Đăng nhận xét

Sua Loi Blogger Blade1407

Friends list