Tiếng anh - Tập diễn đạt nhá, khi bạn thấy " lâu quá" không biết diễn đạt như thế nào?

[post_ad]
Lâu quá.--- That's too long.

Nó lâu quá rồi.---It has been a long time.

Lâu quá không gặp.---Long time no see.

Sao lâu quá vậy?---Why so long?

Lâu quá rồi nhỉ?---It has been quite a while, hasn't it?

Thế thì lâu quá.---That's such a long time.

Sao lại lâu quá vậy?---Why is it taking so long?

Có lâu quá không vậy?---Is it so long?0 Response to "Tiếng anh - Tập diễn đạt nhá, khi bạn thấy " lâu quá" không biết diễn đạt như thế nào?"

Đăng nhận xét

Sua Loi Blogger Blade1407

Friends list