MỘT SỐ CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

[post_ad]
Vậy hả? ----> Is that so?
Làm thế nào vậy? ----> How come?
Chắc chắn rồi! ----> Absolutely!
Quá đúng! ----> Definitely! 
Tôi hiểu rồi ----> I got it !
Cứ liều thử đi ----> Go for it!
Ngộ ngĩnh, dễ thương quá! ----> How cute! 
Đợi một chút. ----> Wait a moment! Wait minute! 
Cái đó không thành vấn đề----> It doesn't matter
Đừng nhìn lén --->Don't peep
Bạn muốn nói gì, ý bạn là gì? ---> What do you mean?
Không đến nỗi---> Not so bad
Cũng vậy thôi mà ---->it's all the same
Để Làm Gì? ---> For What
Àh, này ---> By the way0 Response to "MỘT SỐ CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG"

Đăng nhận xét

Sua Loi Blogger Blade1407

Friends list