Cách chỉ đường bằng tiếng Anh - Part 1

[post_ad]
Go straight on Elm Street.
Đi thẳng đường Elm.

Go along Elm Street.
Đi dọc đường Elm.

Go down Elm Street.
Đi xuống đường Elm.

Follow Elm Street for 200 metres.
Đi thẳng đường Elm 200 mét.

Follow Elm Street until you get to the church.
Đi theo đường Elm cho đến khi bạn nhìn thấy nhà thờ.

Turn left into Oxford Street.
Rẽ trái vào đường Oxford.

Turn right into Oxford Street.
Rẽ phải vào đường Oxford.

Take the first turning on the right.
Rẽ phải ở ngã rẽ đầu tiên.

Go past the pet shop.
Đi qua cửa hàng bán thú nuôi.

Go along the river.
Đi dọc bờ sông.

Go over the bridge.
Đi qua cầu.

Go through the park.
Băng qua công viên.

Go towards the church.
Đi theo hướng đến nhà thờ.

Go up the hill.
Đi lên dốc.

Go down the hill.
Đi xuống dốc.

Cross Oxford Street.
Băng qua đường Oxford.

The bookshop is opposite the church.
Hiệu sách ở đối diện nhà thờ.

The bookshop is between the church and the pet shop.
Hiệu sách nằm giữa nhà thờ và cửa hàng bán thú nuôi.

The bookshop is on/at the corner.
Hiệu sách nằm ở góc phố.

The bookshop is in front of the church.
Hiệu sách nằm trước nhà thờ.

The bookshop is behind the church.
Hiệu sách nằm sau nhà thờ.

The bookshop is next to the church.
Hiệu sách nằm sát cạnh nhà thờ.

The bookshop is beside the church.
Hiệu sách nằm cạnh nhà thờ.

The bookshop is near the church.
Hiệu sách nằm gần nhà thờ.

car park, parking lot
Bãi đỗ xe

crossroads
Đường giao nhau

roundabout
Đường vòng

traffic lights
Đèn giao thông0 Response to "Cách chỉ đường bằng tiếng Anh - Part 1"

Đăng nhận xét

Sua Loi Blogger Blade1407

Friends list